بایگانی برچسب ها: توهین شفیع زاده به خبرنگار زن

فیلم منتسب به توهین اسرافیل شفیع زاده مدیرعامل گردشگری به خبرنگار زن

فیلم منتسب به توهین اسرافیل شفیع زاده مدیرعامل گردشگری به خبرنگار زن

فیلم منتسب به توهین اسرافیل شفیع زاده مدیرعامل گردشگری به خبرنگار زن فیلم منتسب به توهین اسرافیل شفیع زاده مدیرعامل گردشگری به خبرنگار زن توهین اسرافیل شفیع زاده فیلم منتسب به توهین اسرافیل شفیع زاده مدیرعامل گردشگری به خانم مدرسی خبرنگار زن تماس تلفنی اسرافیل شفیع‌ زاده، مدیرعامل شرکت گردشگری ایران یاسمین با یک خبرنگار و فعال محیط زیست. هشدار: استفاده از الفاظ رکیک و مستهجن. صوت را در جمع و حضور کودکان گوش ندهید. دانلود فیلم منبع: ...

ادامه مطلب