بایگانی برچسب ها: سید محمد حسینی

بازداشت محمد حسینی لیدر ری استارت در فرودگاه + فیلم

بازداشت محمد حسینی لیدر ری استارت در فرودگاه + فیلم

بازداشت محمد حسینی لیدر ری استارت در فرودگاه + فیلم بازداشت محمد حسینی لیدر ری استارت در فرودگاه + فیلم بازداشت محمد حسینی بازداشت محمد حسینی لیدر ری استارت در فرودگاه که خبر دستگیری محمد حسینی لیدر گروه ری استارت در فرودگاه توسط پلیس اف بی ای آمریکا منتشر شده است. سید محمد حسینی لیدر گروه ری استارت توسط پلیس اف بی آی به اتهام ترور شیمیایی منصور اسانلو در یکی از فرودگاه های امریکا دستگیر شد. اسانلو توییتی در همین رابطه ارسال کرد. بازد...

ادامه مطلب