بایگانی برچسب ها: کوتاه کردن مو دختر

ماجرای کوتاه کردن مو ۹ دانش آموز دختر فسا استان فارس با قیچی

ماجرای کوتاه کردن مو ۹ دانش آموز دختر فسا استان فارس با قیچی

ماجرای کوتاه کردن مو ۹ دانش آموز دختر فسا استان فارس با قیچی ماجرای کوتاه کردن مو ۹ دانش آموز دختر فسا استان فارس با قیچی کوتاه کردن مو ماجرای کوتاه کردن مو ۹ دانش آموز دختر فسا استان فارس با قیچی معلم یک دبستان شهر فسا استان فارس در اقدامی عجیب برای رفع مشکل دید دانش آموزان آخر کلاس، موی سر ۹ دانش آموز ردیف های جلویی کلاس را با قیچی کوتاه کرد. این اقدام واکنش رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان فسا را برانگیخت. در گزارش ارسالی شامگاه دوشن...

ادامه مطلب