بایگانی برچسب ها: خودکشی دختر تبریزی

فیلم خودکشی دختر تبریزی از پل اتوبان پاسداران ۲۶ فروردین ۹۸

فیلم خودکشی دختر تبریزی از پل اتوبان پاسداران ۲۶ فروردین ۹۸

فیلم خودکشی دختر تبریزی از پل اتوبان پاسداران ۲۶ فروردین ۹۸ فیلم خودکشی دختر تبریزی فیلم خودکشی دختر تبریزی از پل اتوبان پاسداران ۲۶ فروردین ۹۸ ببینید؛ باز هم اقدام به خودکشی در تبریز که دختر جوانی که صبح امروز در اتوبان قصد خودکشی داشت ختم به خیر شد. فیلم خودکشی دختر تبریزی از پل اتوبان پاسداران ۲۶ فروردین ۹۸ با حضور ماموران انتظامی و آتش نشانی از اقدام وی جلوگیری شده است… دختر جوانی که قصد خودکشی داشت با تلاش امدادگران به ز...

ادامه مطلب