بایگانی برچسب ها: ویدا موحد

یک سال حبس ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب ۲۵ فروردین ۹۸

یک سال حبس ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب ۲۵ فروردین ۹۸

یک سال حبس ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب ۲۵ فروردین ۹۸ یک سال حبس ویدا موحد یک سال حبس ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب ۲۵ فروردین ۹۸ ویدا موحد معروف به «دختر خیابان انقلاب» از سوی شعبه ۱۰۹۱ مجتمع قضایی ارشاد به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. یک سال حبس ویدا موحد معروف به دختر خیابان انقلاب ۲۵ فروردین ۹۸ به گزارش «تابناک»> پیام درفشان وکیل مدافع ویدا موحد روز یکشنبه با اع...

ادامه مطلب